JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeĐịa chỉ liên hệ
PRINT
  • Zoom Out
  • reload
  • Zoom In

Địa chỉ liên hệ

Thông tin nhập học

Tel +82-2-2173-2580 / E-mail ipsi@cufs.ac.kr / KakaoTalk @cufs

Địa chỉ liên hệ của các khoa

Địa chỉ liên hệ của các khoa
Khoa Điện thoại E-mail
Khoa Tiếng Anh +82-2-2173-2367 english@cufs.ac.kr
Khoa Tiếng Trung +82-2-2173-2368 chinese@cufs.ac.kr
Khoa Tiếng Nhật +82-2-2173-2369 japanese@cufs.ac.kr
Khoa Tiếng Hàn +82-2-2173-2376 korean@cufs.ac.kr
Khoa Tiếng Tây Ban Nha +82-2-2173-2960, 8739 spanish@cufs.ac.kr
Khoa Việt Nam - Indonesia +82-2-2173-3580 asean@cufs.ac.kr
Khoa Tài chính Kế toán +82-2-2173-2370, 8753 fabiz@cufs.ac.kr
Khoa Chính quyền - Hành chính Địa phương +82-2-2173-2371 public@cufs.ac.kr
Khoa kế toán - quản trị kinh doanh +82-2-2173-3585 market@cufs.ac.kr
Khoa hành chính · hội đồng nhân dân địa phương +82-2-2173-3586 safety@cufs.ac.kr
PHN
strTopMain: 4
strTopSub:
strSubMain: 2
strSubSub: