JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeGiới thiệu các KhoaKhoa Tiếng Tây Ban Nha
PRINT
  • Zoom Out
  • reload
  • Zoom In

Khoa Tiếng Tây Ban Nha

Khoa Tiếng Tây Ban Nha của Trường Đại học Cyber Ngoại Ngữ Hàn Quốc là khoa đầu tiên về đào tạo trực tuyến ở trong nước đang tiến hành đào tạo hiệu quả và đổi mới nhằm giao lưu với 500 triệu dân của 21 quốc gia trên toàn thế giới ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau. Khoa cũng đào tạo nhiều nhân tài quốc tế có năng lực từ giao tiếp ngôn ngữ cơ bản cho đến khả năng biên phiên dịch.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Đặc điểm đào tạo

Khoa Tiếng Tây Ban Nha cung cấp các khóa học và bài giảng tiếng Tây Ban Nha phù hợp với từng trình độ của người học, lấy sinh viên làm trọng tâm và các nội dung đa dạng phong phú dưới sự chỉ dạy của đội ngũ giáo viên ưu tú trong và ngoài nước.
Đào tạo các chuyên gia toàn cầu bằng việc cung cấp những kiến thức sâu rộng về văn hóa, kinh tế, xã hội của Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh; vận hành các chương trình thi lấy chứng chỉ DELE, chứng chỉ FLEX để được công nhận tại môi trường quốc tế và đào tạo chuyên gia có thể phát huy năng lực nghiệp vụ bất cứ lúc nào cho khu vực Tây Ban Nha - Mỹ Latinh thông qua các giờ học biên phiên dịch của đội ngũ giáo viên là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Chứng chỉ và chứng nhận, khả năng dự thi

  • Chứng chỉ biên dịch tiếng Tây Ban Nha của CUFS - Có thể ứng thi để lấy chứng chỉ DELE(Diplomas de Español como Lengua Extranjera) Certificado - Có thể ứng thi để lấy chứng chỉ FLEX - Có thể ứng thi để lấy chứng chỉ hướng dẫn viên phiên dịch du lịch tiếng Tây Ban Nha

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Học cao học liên quan đến tiếng Tây Ban Nha
  • Du học tại các trường Đại học tại Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latinh, đi học thời gian dài, học lên cao học tại các Viện sau đại học về Sư phạm hoặc biên phiên dịch
Nghề nghiệp
  • Làm việc tại các doanh nghiệp trong nước cần người sử dụng tiếng Tây Ban Nha hoặc tại các doanh nghiệp vùng Trung Nam Mỹ, hoặc sau khi học thêm chuyên ngành hai là giảng dạy tiếng Hàn, thi chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn cấp 2,3 thì có thể giảng dạy tiếng Hàn tại Tây Ban Nha hoặc khu vực sử dụng ngôn ngữ này
Họat động freelance
  • Biên phiên dịch freelance

Địa chỉ liên hệ

Tel +82-2-2173-2960, 2173-8739 / E-mail spanish@cufs.ac.kr / KakaoTalk @Cyspanish