JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeGiới thiệu các KhoaKhoa hành chính · hội đồng nhân dân địa phương
PRINT
 • Zoom Out
 • reload
 • Zoom In

Khoa hành chính · hội đồng nhân dân địa phương

Khoa hành chính - hội đồng nhân dân địa phương là khoa duy nhất trong cả nước đào tạo chuyên ngành chính quyền - hành chính, chuyên đào tạo những sinh viên có mong muốn tham gia vào Hội đồng địa phương và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các nhà lãnh đạo địa phương. Lấy nền tảng là đào tạo cơ bản về chính sách, khoa sẽ đưa ra chương trình giảng dạy khác biệt liên quan hội đồng địa phương. Các môn học đều được dựa trên các ví dụ thực tiễn và có tính ứng dụng cao vào nghiệp vụ thực tế dưới sự giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ phong phú. Thông qua việc nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và năng lực hiểu biết một cách hệ thống giữa pháp luật và chính trị, giữa các nhà lãnh đạo và môi trường chính trị thì Khoa đang tạo ra những nhân tài trong lĩnh vực này để phát triển hệ thống quản lý tại địa phương.Khoa đã gặt hái được thành quả đó là trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13 tháng 6 năm 2018 vừa qua, tổng 26 người sinh viên của khoa đã trúng cử. Bao gồm sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang theo học.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Đặc điểm đào tạo

 • Đội ngũ giáo viên có năng lực nghiệp vụ phong phú và các môn học mang tính phân hóa cao
 • Đào tạo kiến thức thực tiễn thông qua các bài học với ví dụ thực tế
 • Tiến hành các giờ học lấy trọng tâm là nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và có tính ứng dụng thực tế
 • Mở rộng tầm nhìn và có tầm bao quát toàn cầu thông qua các giờ học về ví dụ thực tế của các nước trên thế giới

Hệ thống các môn học

Tìm hiểu về hệ thống công cộng và hệ thống phúc lợi của địa phương tự trị / Chính trị và địa phương / Chính sách và hành chính địa phương tự trị / Lãnh đạo xã hội địa phương với năng lực nghiệp vụ và tầm nhìn toàn cầu

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

 • Công viên chức tại các cơ quan hành chính địa phương hoặc địa phương tự trị
 • Nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước hay các cơ quan về xã hội địa phương
 • Làm việc tại NGO hoặc các đoàn thể về xã hội
 • Làm trợ lý cho Ủy viên Quốc hội

Địa chỉ liên hệ

Tel +82-2-2173-2371 / E-mail public@cufs.ac.kr