JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeGiới thiệu các KhoaKhoa Tiếng Hàn
PRINT
 • Zoom Out
 • reload
 • Zoom In

Khoa Tiếng Hàn

Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc: Đào tạo chuyên gia ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc·văn hóa Hàn Quốc hòa nhập với thế giới bằng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

 • Đào tạo chuyên gia ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc nhằm phổ cập tiếng Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài trên thế giới.
 • Đào tạo chuyên gia xã hội đa văn hoá, người sẽ đảm nhận trách nhiệm giảng dạy tiếng Hàn Quốc và tìm hiểu xã hội Hàn Quốc cho những người di cư từ các nước trên thế giới tới Hàn Quốc.

Chuyên ngành tiếng Hàn ứng dụng: Đào tạo chuyên gia tiếng Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc dành cho đối tượng người nước ngoài.

 • Cung cấp chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc khoa học có hệ thống dành cho người nước ngoài ở trong và ngoài nước.
 • Không chỉ đạt được điểm số TOPIK cao mà còn có khả năng trở thành chuyên gia biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc, chuyên gia ngành Hàn Quốc học và chuyên gia ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc ...

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Đặc điểm đào tạo

Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc: Vận hành chương trình đào tạo khác biệt để nuôi dưỡng giáo viên tiếng Hàn có chuyên môn.
 • Mở và vận hành môn học lý thuyết và thực tế của ngành giáo dục tiếng Hàn theo từng vùng ngôn ngữ, đã cân nhắc đến tính đa dạng của người học bao gồm việc hoàn thành môn học theo từng lĩnh vực được quy định trong luật cơ bản của chữ quốc ngữ.
 • Tiến hành đào tạo thực hành ngôn ngữ tiếng Hàn chất lượng cao để có thể trải nghiệm trước hiện trường bằng phương pháp hướng dẫn gắn kết 2:1 giữa người thực hành và giáo viên trong đội ngũ giảng viên chuyên môn trong và ngoài nước.
 • Đào tạo chuyên gia đa văn hóa dành cho đối tượng người dân di cư như chương trình hội nhập xã hội.
Chuyên ngành tiếng Hàn ứng dụng: Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn trình độ cao dành cho người nước ngoài.
 • Cung cấp chương trình đào tạo mang tính hệ thống kỹ thuật cao mới nhất với đội ngũ giáo sư hàng đầu giỏi cả về lý luận và thực tiễn của ngành giáo dục tiếng Hàn.
 • Có thể chuẩn bị cho kì thi tiếng Hàn được công nhận như tiếng Hàn dành cho người nhập tịch, nâng cao sự thuần thục từ tiếng Hàn thường ngày đến tiếng Hàn chuyên môn và TOPIK bằng cách cung cấp nội dung đào tạo đa dạng.
 • Vận hành bài giảng có nội dung hứng thú về văn hoá Hàn Quốc hội tụ truyền thống và hiện đại, học vào luyện tập biểu hiện tiếng Hàn một cách thực tế có khả năng vận dụng vào nhiều lĩnh vực chuyên ngành như: quản trị kinh doanh, du lịch, nấu ăn, truyền thông, thời sự, lịch sử, công việc,...

Chứng chỉ và chứng nhận, khả năng dự thi

Chứng chỉ và giấy chứng nhận của quốc gia
 • Chứng chỉ giáo viên dạy tiếng Hàn cấp 2 (Bộ văn hoá thể thao và du lịch chủ quản)
 • Giấy chứng nhận chuyên gia xã hội đa văn hoá cấp 2(Bộ Tư pháp chủ quản)
 • TOPIK kỳ thi năng lực tiếng Hàn (bộ Giáo dục chủ quản)
 • EPS-TOPIK kỳ thi năng lực tiếng Hàn cấp giấy phép lao động (bộ lao động và người lao động chủ quản)
Chứng nhận do trường đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc trao
 • >Giấy chứng nhận khoá học giáo viên tiếng Hàn toàn cầu
 • Giấy chứng nhận học tập và nghiên cứu tiếng Hàn & văn hoá Hàn Quốc dành cho đối tượng là người tham gia lớp học thực hành đào tạo tiếng Hàn tại nước ngoài
 • Giấy chứng nhận nhập môn biên phiên dịch tiếng Hàn, giáy chứng nhận lớp cao cấp tiếng Hàn, giấy chứng nhận tiếng Hàn quản trị kinh doanh

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn
 • Giáo viên tiếng Hàn được cử đi nước ngoài như trung tâm Sejong, tổ chức giao lưu quốc tế (trường đại học nước ngoài), bộ giáo dục (trường cấp ba Thái Lan), KOICA ,...
 • Vận hành và giảng dạy các cơ quan giáo dục tiếng Hàn dành cho đối tượng người nước ngoài và người dân di cư đang sống tại Hàn Quốc
 • Giáo viên tiếng Hàn của các cơ quan đào tạo kiều bào nước ngoài và trường đại học nước ngoài.
 • Giảng viên cơ quan đào tạo tiếng Hàn thuộc trường đại học trong nước
 • Học lên cao học chuyên ngành liên quan
 • Người phát triển nội dung đào tạo tiếng Hàn và văn hoá Hàn Quốc
 • Giáo viên tiếng Hàn sau khi học xong
 • Giảng viên chương trình hòa nhập xã hội của bộ Tư pháp
Chuyên ngành tiếng Hàn ứng dụng
 • Được làm việc tại các doanh Hàn Quốc và doanh nghiệp toàn cầu
 • Giáo viên tiếng Hàn tại nước ngoài
 • Giáo viên tiếng Hàn (KSL) sau khi đã học xong
 • Chuyên gia biên phiên dịch
 • Chuyên gia đa văn hoá
 • Chuyên gia tiếng Hàn·văn hoá Hàn Quốc
 • Học lên cao học
 • Địa chỉ liên hệ

  Tel +82-2-2173-2376 / E-mail korean@cufs.ac.kr