JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeGiới thiệu các KhoaKhoa kế toán - quản trị kinh doanh
PRINT
 • Zoom Out
 • reload
 • Zoom In

Khoa kế toán - quản trị kinh doanh

Khoa kế toán - quản trị kinh doanh là khoa kết hợp đặc biệt giữa lĩnh vực quản trị kinh doanh và lĩnh vực kế toán, với mục tiêu là đào tạo nhân tài quản trị kinh doanh giỏi về cả kiến thức chuyên môn lẫn nghiệp vụ thực tế. Để có thể sản sinh ra những nhân tài phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chúng tôi đã mở ra chương trình tư vấn đầu tư · khởi nghiệp, nơi có thể học được kiến thức về quan sát kinh doanh kỹ thuật số, kinh doanh khởi nghiệp và kiến thức quản lý tài sản, lấy tiêu điểm trong việc ứng dụng chương trình kế toán và phân tích dữ liệu kinh doanh. Với vai trò là chuyên gia về kế toán đã được chuyên môn hoá kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra nhà lãnh đạo kinh doanh, người có nhiều năng lực kết hợp mà xã hội đang cần.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Đặc điểm đào tạo

Khoa Tài chính Kế toán lấy trọng tâm là đào tạo về tài chính và kế toán, thuế vụ, sinh viên sẽ được đào tạo về phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) trong kinh doanh và chuyên ngành tài chính kế toán, quản trị kinh doanh. Khoa tập trung vào giảng dạy hài hòa giữa lý thuyết và nghiệp vụ thực tế, cùng với việc phát triển các môn học mới như ôn chứng chỉ nghiệp vụ hoặc chuyên gia đào tạo tài chính. Thông qua việc tạo ra các môn học với loại hình tổng hợp phản ánh đúng thực tế môi trường kinh doanh đang biến đổi nhanh chóng và môi trường giáo dục ngôn ngữ phù hợp với việc phát triển năng lực toàn cầu, Khoa đang đào tạo ra những nhân tài có năng lực thực sự.

Chứng chỉ và chứng nhận, khả năng dự thi

 • Có thể ứng thi vào các kỳ thi lấy chứng chỉ người tư vấn quản lý đã được chứng nhận (CMC), tư vấn quản lý, tư vấn khởi nghiệp
 • Có thể ứng thi vào các kỳ thi lấy chứng chỉ CPA(kế toán công chứng), CTA(kế toán thuế được cấp phép), TAT, FAT.
 • Vận hành khoá học để nhận được giấy chứng nhận cấp 1·2 quản lý kế toán, cấp 1·2 kế toán thuế, người ứng dụng kế toán trên máy vi tính, người quản lý tài sản, người phân tích big data quản trị kinh doanh

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

 • Học lên cao học ở trong và ngoài nước
 • Doanh nghiệp, tổ chức công cộng, tổ chức tài chính
 • Tổ chức có liên quan đến công ty kế toán, bộ phận Kế toán · tài chính của doanh nghiệp.
 • Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp và đầu tư
 • Người tư vấn quản lý được chứng nhận (CMC), kế toán công chứng, kế toán thuế, tư vấn quản lý, quản lý khởi nghiệp, quản lý tài sản tài chính, quản lý tài sản toàn diện, người thiết kế tài chính

Địa chỉ liên hệ

Tel +82-2-2173-2370, 8753 / E-mail fabiz@cufs.ac.kr