JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeGiới thiệu các KhoaKhoa Việt Nam - Indonesia
PRINT
 • Zoom Out
 • reload
 • Zoom In

Khoa Việt Nam - Indonesia

Khoa Việt Nam - Indonesia là khoa nghiên cứu chuyên môn về khu vực và ngôn ngữ của Việt Nam và Indonesia với tổng số dân khoảng 400 triệu người. Với nền tảng đào tạo tập trung ngôn ngữ của khu vực Việt Nam và Indonesia - 2 quốc gia đang dẫn đường trong khu vực ASEAN, Khoa đang đào tạo ra những chuyên gia khu vực thông qua việc đào tạo đa dạng nhiều lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử...

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Đặc điểm đào tạo

Mục tiêu của khoa Việt Nam - Indonesia là đào tạo ra những nhân tài quốc tế có thể thích nghi với xã hội toàn cầu trong thế kỷ 21. Để trở thành những chuyên gia có năng lực được công nhận ở cả môi trường trong và ngoài nước thì vừa phải giỏi lý thuyết vừa phải có nghiệp vụ dựa trên nền tảng là khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của quốc gia đó. Sau khi tốt nghiệp khoa Việt Nam - Indonesia với nghiệp vụ chuyên ngành và ngôn ngữ của quốc gia đó, sinh viên sẽ có thể tự tin bước chân vào xã hội với hành trang được trang bị tốt và phát huy được hết khả năng của bản thân.

Chứng chỉ và chứng nhận, khả năng dự thi

 • Chứng chỉ hành nghề biên phiên dịch tiếng Việt/ tiếng Indonesia CUFS
 • Kỳ thi năng lực tiếng FLEX
 • Kỳ thi hướng dẫn viên phiên dịch du lịch
 • Có thể ứng thi vào kỳ thi lấy chứng chỉ chính thức được công nhận
 • Ôn luyện cho kỳ thi năng lực tiếng cho các cơ quan (cơ quan nhà nước và doanh nghiệp) trong và ngoài nước (có thể ứng thi trở thành cảnh sát đối ngoại khu vực Việt Nam - Indonesia)
 • Có thể ứng thi kỳ thi chuẩn bị cho việc phái cử công viên chức ra nước ngoài

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

  • Nghiệp vụ thương mại: chuyên gia trong các lĩnh vực về doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam - Indonesia, công ty thương mại về hai quốc gia ở trong nước, doanh nghiệp về lĩnh vực văn hóa, ngành hàng không, ngành du lịch (phiên dịch du lịch), khách sạn, cảnh sát đối ngoại khu vực Việt Nam - Indonesia...
  • Học cao học: học tiếp lên cao học tại các Viện sau đại học
  • Du học: du học tại Việt Nam và Indonesia hoặc du học để học lên cao học
  • Đa văn hóa: Giáo dục liên quan đến đa văn hóa và làm việc tại các cơ quan phúc lợi

Địa chỉ liên hệ

Tel +82-2-2173-3580 / E-mail asean@cufs.ac.kr