JOIN CUFS, GO GLOBAL

HomeGiới thiệu chungLịch sử phát triển
PRINT
 • Zoom Out
 • reload
 • Zoom In

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển - 2004. 03 Thành lập trường Đại học từ xa Ngoại ngữ Hàn Quốc

2016

 • 2016. 08
  Đổi từ khoa kế toán tài chính, khoa hành chính · hội đồng địa phương
  thành khoa quản trị kinh doanh – kế toán, hành chính · hội đồng địa phương.
  Mở mới khoa Marketing·Quảng cáo, khoa An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

2016

 • 2016. 08
  Khánh thành Studio Full-HD số 4
 • 2015. 03
  Bắt đầu hoạt động 'Tổ chức tư vấn các trường đại học ngoại
  ngữ Châu Á', bao gồm 11 trường Ngoại ngữ của 6 nước Châu Á.

2015

 • 2015. 12
  Đăng ký bằng sáng chế “Hệ thống quản lý hoàn thành
  môn học và phương pháp quản lý môn học trang bị chức năng giới thiệu
 • 2015. 02
  Đưa vào hoạt động dịch vụ CDN (Hệ thống truyền tải nội dung) quốc tế
 • 2015. 01
  Khánh thành Studio UHD số 3

2014

 • 2014. 11
  Thành lập khoa Kinh doanh khu vực ASEAN, khoa Tài chính Kế toán, khoa Quản lý
  Cộng đồng

2013

 • 2013. 12
  Khánh thành Studio Full-HD công nghệ cao số 1 và 2
 • 2013. 08
  Khánh thành tòa trụ sở trường đại học

2012

 • 2012. 10
  Thành lập khoa Tiếng Tây Ban Nha
 • 2012. 08
  Thành lập Viện giáo dục suốt đời
 • 2012. 03
  Thành lập Viện đào tạo sau đại học TESOL trường Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
 • 2012. 02
  Tổ chức lễ khởi công xây mới tòa trụ sở trường đại học

2010

 • 2010. 08
  Thiết lập không gian Mobile Campus của trường Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc

2008

 • 2008. 10
  Phê duyệt lần cuối chuyển đổi Luật giáo dục đại học
 • 2008. 04
  Phê duyệt đổi tên thành trường Đại học từ xa Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc

2006

 • 2006. 10
  Thành lập khoa Tiếng Hàn Quốc

2004

 • 2004. 03
  Thành lập Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
ABT
strTopMain: 0
strTopSub: 4
strSubMain: 4
strSubSub: 1